USŁUGI / CZYNNOŚCI NOTARIALNE

 

 

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:

 

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 

 • umowy sprzedaży
 • umowy przedwstępne
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy darowizny
 • umowy spółki
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy warunkowe
 • umowy zamiany
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamenty
 • umowy działu spadku
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego

 

 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia:

 

 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • doręczanie oświadczeń
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów

 

 

 

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 

 

 

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

 

50-155 WROCŁAW

ul. Purkyniego 1 lok. 4

 

Tel./Fax: 71/ 781 68 90

Tel. kom: 505 044 689

kancelaria@notariusz-wr.pl

 

NIP: 898 105 1247

© 2015 Kancelaria Notarialna prof. dr hab. Maciej Marszał - Notariusz